صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش آوایی به تفکیک دانشگاه 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه تحقیق ترتیل حدید یک جزء پنج جزء ده جزء بیست جزء کل قرآن اذان دعا و مناجات ترجمه خوانی جمع کل
abadan.q 0 13 1 3 0 0 0 0 2 4 0 23
abadeh.q 0 3 1 3 0 1 0 0 1 3 0 12
ahvaz.q 10 38 76 83 16 5 1 0 5 7 3 244
alborz.q 9 50 8 7 5 1 1 0 1 0 6 88
anstitopastor.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
arak.q 17 20 26 13 7 10 2 2 8 6 3 114
ardebil.q 22 50 43 27 10 3 3 0 14 6 14 192
artesh.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
babol.q 5 16 20 15 6 2 0 1 4 3 2 74
baghiyatallah.q 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
bam.q 5 7 11 0 2 2 0 0 1 0 0 28
bandarabas.q 22 32 12 8 3 2 0 1 10 4 27 121
behbahan.q 0 3 1 6 2 0 1 0 1 1 4 19
behzisti.q 2 6 2 6 3 0 0 0 2 1 5 27
birjand.q 9 11 12 9 8 4 0 0 2 1 1 57
bojnord.q 8 28 28 3 1 1 0 1 5 1 3 79
boshehr.q 12 30 22 6 4 1 1 0 4 4 10 94
dezfol.q 2 3 5 0 0 1 0 0 0 0 1 12
esfahan.q 9 35 17 22 23 9 6 5 3 5 12 146
esferayen.q 6 13 3 4 1 0 0 0 5 1 5 38
fasa.q 7 44 45 11 4 2 1 0 5 1 13 133
gerash.q 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 6
gilan.q 2 14 3 1 7 4 1 0 2 3 1 38
golestan.q 8 42 21 14 7 5 1 0 1 1 6 106
gonabad.q 13 37 23 15 5 0 0 0 5 5 24 127
hamedan.q 17 33 20 12 3 7 3 2 1 4 4 106
ilam.q 2 21 6 11 7 0 0 0 7 1 2 57
iran.q 4 14 11 8 6 2 2 1 6 5 4 63
iranshahr.q 0 1 1 0 0 2 1 3 3 0 1 12
jahrom.q 8 33 8 4 4 0 2 0 4 2 2 67
jiroft.q 2 11 12 4 2 1 1 0 0 1 0 34
kashan.q 2 4 6 1 4 1 0 2 2 1 2 25
kerman.q 11 29 16 13 9 5 1 1 0 4 4 93
kermanshah.q 50 65 11 23 13 5 1 1 5 2 2 178
kordestan.q 12 54 25 15 0 1 0 1 9 4 17 139
larestan.q 2 16 6 7 3 0 0 0 1 1 2 38
lorestan.q 12 19 15 10 2 3 1 0 1 2 1 66
maragheh.q 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
mashhad.q 33 62 66 50 18 5 1 3 21 13 9 281
mazandaran.q 8 13 8 3 9 3 0 0 2 2 3 51
neyshabor.q 7 13 5 7 3 1 0 0 3 2 3 44
oromiyeh.q 8 21 9 5 8 0 0 1 5 0 5 64
qazvin.q 20 61 39 26 13 3 1 3 3 0 6 175
qom.q 8 12 46 17 8 1 2 4 4 3 6 111
rafsanjan.q 2 11 46 2 2 1 0 0 0 1 1 66
sabzevar.q 3 4 32 9 3 3 0 0 3 0 1 58
saveh.q 0 11 3 0 1 0 0 0 1 0 2 18
semnan.q 7 16 14 3 3 3 1 0 1 1 1 50
setad.q 3 3 1 2 0 0 1 0 2 0 1 13
shahed.q 9 10 5 2 2 2 1 1 2 3 0 37
shahidbeheshti.q 10 26 19 9 11 2 3 2 3 3 10 98
shahrekord.q 8 41 49 14 5 2 1 0 4 5 7 136
shahrod.q 7 22 3 7 2 2 0 1 4 4 4 56
shiraz.q 32 192 176 86 19 4 4 6 25 21 79 644
shoshtar.q 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
tabriz.q 22 32 9 8 17 5 0 1 0 0 5 99
tehran.q 17 59 19 21 5 6 4 4 12 11 19 177
torbatheydariye.q 1 12 9 5 3 3 0 0 1 2 8 44
torbatjam.q 2 4 5 2 3 1 0 0 4 0 3 24
varastegan.q 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
yasoj.q 2 3 3 1 1 0 0 0 1 1 1 13
yazd.q 19 43 35 31 16 7 2 1 14 8 32 208
zabol.q 13 30 25 7 2 2 2 0 5 2 8 96
zahedan.q 8 12 9 5 3 4 1 0 1 3 1 47
zanjan.q 15 20 20 4 6 3 2 0 3 2 5 80

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540