صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش معارف قرآنی و سیره معصومین(ع) به تفکیک دانشگاه  
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه احادیث نهج البلاغه صحیفه سجادیه حفظ موضوعی ترجمه و تفسیر سیره معصومین احکام پرسمان جمع کل
abadeh.q 2 17 4 4 5 15 39 3 89
arak.q 28 75 21 23 41 58 76 4 326
bam.q 2 27 10 8 10 30 78 2 167
dezfol.q 12 22 5 2 10 19 39 12 121
esfahan.q 20 89 33 19 65 90 108 13 437
gonabad.q 16 57 27 9 32 71 114 7 333
iranshahr.q 26 56 15 6 49 16 75 0 243
kerman.q 30 118 42 15 66 101 151 7 530
larestan.q 14 41 17 17 12 11 226 4 342
lorestan.q 10 44 15 10 22 51 139 10 301
neyshabor.q 17 49 16 5 16 27 76 5 211
sabzevar.q 44 108 26 49 47 343 238 22 877
semnan.q 24 51 34 17 37 81 132 14 390
tehran.q 26 165 40 35 94 85 427 12 884
torbatheydariye.q 4 22 5 14 25 42 45 3 160
varastegan.q 0 2 0 0 0 0 2 0 4
yasoj.q 21 78 25 55 85 100 306 7 677
zabol.q 15 47 16 10 41 39 175 11 354
zahedan.q 13 39 14 10 42 71 166 9 364
zanjan.q 30 67 35 14 40 86 127 17 416
abadan.q 24 24 8 2 19 15 48 7 147
alborz.q 27 40 32 19 39 29 138 17 341
artesh.q 0 1 0 1 0 1 2 0 5
behzisti.q 2 17 9 3 14 51 123 15 234
gerash.q 9 34 6 3 12 14 32 1 111
ilam.q 12 67 22 8 30 110 70 9 328
oromiyeh.q 14 26 11 2 25 20 49 7 154
qom.q 15 49 33 17 86 32 83 26 341
saveh.q 6 19 7 6 5 15 22 4 84
setad.q 2 2 1 0 6 1 1 0 13
shahidbeheshti.q 38 154 39 28 84 108 130 15 596
shiraz.q 200 910 254 92 341 954 2811 143 5705
ahvaz.q 42 111 40 31 66 214 159 35 698
anstitopastor.q 1 0 0 1 0 0 1 0 3
babol.q 33 151 30 30 60 141 202 48 695
birjand.q 6 19 7 4 22 21 30 9 118
boshehr.q 38 150 30 40 89 206 222 22 797
enteghalkhon.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gilan.q 7 22 9 7 11 11 17 2 86
iran.q 8 32 14 6 24 30 39 6 159
jahrom.q 36 56 31 17 55 75 436 5 711
jiroft.q 4 26 8 2 14 19 61 1 135
kashan.q 127 301 99 44 212 396 272 118 1569
kermanshah.q 59 93 91 66 68 58 964 18 1417
kordestan.q 63 65 23 106 214 35 309 23 838
qazvin.q 11 47 17 8 29 31 56 5 204
shahed.q 2 6 3 2 10 29 20 1 73
shahrekord.q 23 83 25 9 67 109 139 10 465
tabriz.q 60 193 38 218 149 189 125 65 1037
yazd.q 51 175 37 60 99 145 319 23 909
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ardebil.q 61 332 70 31 165 181 2040 49 2929
baghiyatallah.q 0 7 2 1 2 2 9 1 24
bandarabas.q 25 115 58 17 90 104 604 45 1058
behbahan.q 7 14 4 2 5 9 23 4 68
bojnord.q 15 64 36 9 33 26 141 6 330
esferayen.q 16 19 15 3 7 12 57 3 132
fasa.q 41 63 36 15 51 100 152 13 471
golestan.q 58 254 60 307 391 367 731 85 2253
hamedan.q 27 92 27 13 52 51 179 6 447
maragheh.q 3 19 7 1 2 3 11 10 56
mashhad.q 55 1092 62 44 118 129 4792 37 6329
mazandaran.q 3 18 11 5 20 32 26 6 121
rafsanjan.q 18 68 19 11 30 135 183 16 480
shahrod.q 32 67 15 8 28 42 59 5 256
shoshtar.q 0 1 1 0 0 0 0 1 3
torbatjam.q 9 20 3 3 5 7 71 7 125

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540