صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش معارف قرآنی و سیره معصومین(ع) به تفکیک دانشگاه  
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر را وارد کنید:
عضویت
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه احادیث نهج البلاغه صحیفه سجادیه حفظ موضوعی ترجمه و تفسیر سیره معصومین احکام پرسمان سبک زندگی جمع کل
ahvaz.q 13 68 37 22 32 53 106 14 53 398
alborz.q 31 54 56 52 56 54 161 29 35 528
behbahan.q 5 12 8 3 8 10 28 7 13 94
birjand.q 8 39 12 12 31 41 61 11 19 234
fasa.q 25 70 28 8 51 57 128 22 59 448
gonabad.q 22 77 18 16 20 36 114 16 59 378
iranshahr.q 13 26 7 10 12 18 15 8 12 121
jiroft.q 17 54 24 8 32 32 222 9 48 446
kordestan.q 33 57 50 79 312 51 536 22 240 1380
lorestan.q 17 43 27 8 47 46 106 12 24 330
maragheh.q 9 27 16 4 17 11 56 7 41 188
qazvin.q 9 36 9 10 40 20 46 7 28 205
qom.q 47 136 132 32 60 96 301 12 88 904
sabzevar.q 111 185 74 40 109 84 618 35 114 1370
saveh.q 33 38 23 10 34 33 36 25 31 263
torbatjam.q 2 18 7 5 12 2 22 9 11 88
varastegan.q 1 0 0 0 0 1 2 0 0 4
yasoj.q 15 96 24 9 38 61 296 20 126 685
zabol.q 7 19 6 2 50 14 207 7 42 354
abadan.q 39 55 14 13 46 29 90 10 44 340
boshehr.q 54 160 55 22 80 70 305 40 195 981
enteghalkhon.q 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
esferayen.q 8 28 4 1 6 11 84 0 32 174
kashan.q 104 126 72 132 148 235 362 19 280 1478
kerman.q 27 128 48 22 91 79 283 20 79 777
kermanshah.q 176 1309 245 447 491 464 1061 257 481 4931
mashhad.q 56 197 81 52 121 127 5398 60 213 6305
rafsanjan.q 1 35 15 2 38 31 78 33 41 274
shahed.q 7 5 0 6 12 3 0 2 5 40
shahrod.q 9 44 13 3 27 25 104 7 37 269
yazd.q 72 150 80 67 198 119 424 33 282 1425
zahedan.q 8 20 9 8 39 38 192 4 443 761
abadeh.q 0 10 2 1 6 6 13 0 5 43
ardebil.q 140 391 116 48 208 296 2975 127 560 4861
babol.q 30 138 52 29 56 62 253 16 114 750
baghiyatallah.q 1 6 2 0 4 2 8 1 1 25
bam.q 13 23 9 4 16 18 247 2 32 364
behzisti.q 21 43 11 3 14 24 185 5 39 345
bojnord.q 19 62 28 5 43 32 101 5 49 344
dezfol.q 28 74 30 18 25 54 98 22 62 411
esfahan.q 16 42 21 21 35 40 38 7 43 263
gilan.q 21 58 17 7 39 60 157 7 48 414
iran.q 30 85 34 20 49 55 72 13 72 430
jahrom.q 11 38 31 27 39 58 322 6 22 554
larestan.q 18 28 11 9 15 14 118 13 19 245
oromiyeh.q 5 31 18 6 23 20 50 4 26 183
shahidbeheshti.q 17 111 35 24 80 68 124 21 50 530
torbatheydariye.q 3 20 8 5 10 14 58 6 27 151
anstitopastor.q 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
arak.q 22 60 35 13 64 102 100 30 49 475
artesh.q 14 50 6 3 24 17 91 7 8 220
bandarabas.q 25 100 32 12 62 64 729 8 78 1110
gerash.q 8 28 3 2 7 12 42 3 14 119
golestan.q 54 247 71 353 570 534 711 110 84 2734
hamedan.q 75 95 41 16 76 25 214 20 77 639
ilam.q 41 154 38 7 59 159 178 15 47 698
mazandaran.q 12 46 51 10 73 40 161 26 225 644
neyshabor.q 16 79 25 7 28 18 84 12 54 323
semnan.q 14 36 27 14 53 56 86 9 36 331
setad.q 1 3 0 1 4 3 2 0 0 14
shahrekord.q 21 117 38 12 106 67 257 19 101 738
shiraz.q 137 620 203 66 311 445 1859 95 452 4188
shoshtar.q 0 3 0 0 0 0 4 0 0 7
tabriz.q 56 143 58 36 79 107 236 29 60 804
tehran.q 31 142 58 16 89 66 320 8 90 820
zanjan.q 32 82 31 18 40 54 140 24 26 447


نشانی و شماره تماس دبیرخانه دائم جشنواره:
تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت | تلفن: 02181455540

---***---
نقل و نشر مطالب با ذکر نام "معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت" بلامانع است.
واحد آمار و فناوری اطلاعات