صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش معارف قرآنی و سیره معصومین(ع) به تفکیک دانشگاه  
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه احادیث نهج البلاغه صحیفه سجادیه حفظ موضوعی ترجمه و تفسیر سیره معصومین احکام پرسمان جمع کل
arak.q 28 75 21 23 41 58 76 4 326
artesh.q 0 1 0 2 0 1 2 0 6
bam.q 2 27 10 8 10 30 78 2 167
dezfol.q 12 22 5 2 10 19 39 12 121
gonabad.q 16 57 27 9 32 71 114 7 333
ilam.q 12 67 22 7 30 110 70 9 327
iranshahr.q 26 56 15 6 49 16 75 0 243
kerman.q 30 118 42 15 66 101 151 7 530
larestan.q 14 41 17 17 12 11 226 4 342
lorestan.q 10 44 15 10 22 51 139 10 301
neyshabor.q 17 49 16 5 16 27 76 5 211
qazvin.q 11 47 17 8 29 32 56 5 205
semnan.q 24 51 34 17 37 81 132 14 390
tabriz.q 60 193 38 218 148 189 124 65 1035
torbatheydariye.q 4 22 5 14 25 42 45 3 160
varastegan.q 0 2 0 0 0 0 2 0 4
zabol.q 15 47 16 10 41 39 175 11 354
zahedan.q 13 39 14 10 42 71 166 9 364
zanjan.q 30 67 35 14 40 86 127 17 416
ahvaz.q 42 111 40 31 66 214 159 35 698
anstitopastor.q 1 0 0 1 0 0 1 0 3
babol.q 33 151 30 30 60 141 202 48 695
boshehr.q 38 150 30 40 89 206 222 22 797
enteghalkhon.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gilan.q 7 22 9 7 11 11 17 2 86
golestan.q 58 254 60 307 392 366 730 85 2252
iran.q 8 32 14 6 24 30 39 6 159
jahrom.q 36 56 31 17 55 75 436 5 711
jiroft.q 4 26 8 2 14 19 61 1 135
kordestan.q 63 65 23 106 214 35 309 23 838
shahed.q 2 6 3 2 10 29 20 1 73
yasoj.q 21 79 25 55 85 100 307 7 679
yazd.q 51 175 37 60 99 145 319 23 909
abadan.q 24 24 8 2 19 15 48 7 147
alborz.q 27 40 32 19 39 29 138 17 341
bandarabas.q 25 115 58 17 90 104 606 45 1060
behzisti.q 2 17 9 3 14 51 123 15 234
esfahan.q 20 89 33 19 66 90 108 13 438
gerash.q 9 34 6 3 12 14 32 1 111
kermanshah.q 59 93 91 66 68 58 962 18 1415
oromiyeh.q 14 26 11 2 25 20 49 7 154
qom.q 15 49 33 17 86 32 83 26 341
saveh.q 6 19 7 6 5 15 22 4 84
setad.q 2 2 1 0 6 1 1 0 13
shahidbeheshti.q 38 154 39 28 84 108 130 15 596
tehran.q 26 165 40 34 94 85 427 12 883
abadeh.q 2 17 4 4 5 16 39 3 90
ardebil.q 61 332 70 31 165 181 2040 49 2929
baghiyatallah.q 0 7 2 1 2 2 9 1 24
behbahan.q 7 14 4 2 5 9 23 4 68
birjand.q 6 19 7 4 22 21 30 8 117
bojnord.q 15 64 36 9 33 26 141 6 330
esferayen.q 16 19 15 3 7 12 57 3 132
fasa.q 41 63 36 15 51 100 152 13 471
hamedan.q 27 92 27 13 52 51 179 6 447
kashan.q 127 301 99 44 212 395 272 118 1568
maragheh.q 3 19 7 1 2 3 11 10 56
mashhad.q 55 1092 62 44 118 129 4792 37 6329
mazandaran.q 3 18 11 5 20 32 26 6 121
rafsanjan.q 18 68 19 11 30 135 183 16 480
sabzevar.q 44 108 26 50 48 342 238 22 878
shahrekord.q 23 83 24 9 67 109 139 10 464
shahrod.q 32 67 15 8 28 42 59 5 256
shiraz.q 200 909 253 92 341 953 2813 143 5704
shoshtar.q 0 1 1 0 0 0 0 1 3
torbatjam.q 9 20 3 3 5 7 71 7 125

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540