صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش کتابخوانی به تفکیک دانشگاه  
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه بررسی و نقد کتاب تلخیص کتاب جمع کل
neyshabor.q 3 14 17
yazd.q 10 34 44
kashan.q 11 23 34
kermanshah.q 19 30 49
torbatheydariye.q 1 2 3
zahedan.q 6 8 14
larestan.q 9 4 13
bojnord.q 10 15 25
mazandaran.q 7 8 15
behzisti.q 1 7 8
semnan.q 4 8 12
sabzevar.q 8 49 57
zabol.q 4 9 13
abadan.q 6 2 8
shiraz.q 105 206 311
tehran.q 25 62 87
behbahan.q 0 1 1
bandarabas.q 72 39 111
iran.q 9 17 26
arak.q 3 11 14
ardebil.q 58 111 169
varastegan.q 0 1 1
golestan.q 2 4 6
shahidbeheshti.q 55 71 126
qom.q 7 15 22
shahrod.q 38 33 71
tabriz.q 22 33 55
shahed.q 1 6 7
hamedan.q 14 13 27
ahvaz.q 23 15 38
gilan.q 3 6 9
lorestan.q 13 21 34
esfahan.q 18 34 52
enteghalkhon.q 0 0 0
artesh.q 3 0 3
babol.q 15 10 25
shahrekord.q 3 17 20
yasoj.q 18 7 25
oromiyeh.q 6 14 22
saveh.q 2 3 5
mashhad.q 55 59 114
kordestan.q 24 18 43
dezfol.q 10 1 11
fasa.q 18 18 36
zanjan.q 18 26 44
rafsanjan.q 3 4 7
shoshtar.q 0 1 1
ilam.q 13 13 26
abadeh.q 6 8 14
kerman.q 24 31 55
jiroft.q 2 0 2
bam.q 2 5 7
birjand.q 3 7 10
baghiyatallah.q 1 0 1
maragheh.q 2 2 4
jahrom.q 2 9 11
anstitopastor.q 1 0 1
torbatjam.q 4 6 10
iranshahr.q 1 0 1
esferayen.q 3 9 12
qazvin.q 11 15 26
gonabad.q 23 7 30
gerash.q 2 3 5
alborz.q 5 8 13
boshehr.q 25 38 63
setad.q 5 8 13
aryanic 1 0 1

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540