صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش کتابخوانی به تفکیک دانشگاه  
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه بررسی و نقد کتاب تلخیص کتاب جمع کل
abadeh.q 5 3 8
alborz.q 5 7 12
arak.q 0 8 8
golestan.q 2 2 4
hamedan.q 9 14 23
ilam.q 11 13 24
kashan.q 3 2 5
mashhad.q 33 35 68
oromiyeh.q 5 11 18
qazvin.q 9 16 25
shahrod.q 31 18 49
baghiyatallah.q 0 0 0
bandarabas.q 10 16 26
behzisti.q 1 1 2
birjand.q 2 4 6
boshehr.q 13 19 32
dezfol.q 1 1 2
gilan.q 3 4 7
gonabad.q 19 7 26
jahrom.q 2 5 7
maragheh.q 0 0 0
mazandaran.q 7 5 12
neyshabor.q 2 10 12
setad.q 4 5 9
shahrekord.q 2 12 14
shoshtar.q 0 0 0
torbatjam.q 4 5 9
zabol.q 3 9 12
zanjan.q 8 11 19
abadan.q 3 2 5
anstitopastor.q 0 0 0
ardebil.q 20 37 57
babol.q 4 5 9
bam.q 1 4 5
bojnord.q 9 12 21
esfahan.q 12 24 36
esferayen.q 3 6 9
fasa.q 6 11 17
iran.q 7 14 21
kerman.q 10 14 24
kordestan.q 22 14 37
lorestan.q 5 11 16
qom.q 4 4 8
rafsanjan.q 0 2 2
semnan.q 2 3 5
shahed.q 0 4 4
shahidbeheshti.q 26 29 55
torbatheydariye.q 0 2 2
ahvaz.q 7 8 15
artesh.q 2 0 2
behbahan.q 0 0 0
gerash.q 1 1 2
iranshahr.q 1 0 1
jiroft.q 2 0 2
kermanshah.q 18 25 43
larestan.q 1 3 4
sabzevar.q 5 18 23
saveh.q 0 2 2
shiraz.q 40 87 127
tabriz.q 12 26 38
tehran.q 15 31 46
varastegan.q 0 0 0
yasoj.q 4 2 6
yazd.q 8 30 38
zahedan.q 4 4 8

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540