صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش پژوهشی به تفکیک دانشگاه 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه مقاله نویسی طرح پژوهشی ترجمه و تالیف کتاب جمع کل
aryanic 0 0 0 0
fasa.q 32 5 0 37
ilam.q 17 2 0 19
kordestan.q 15 2 4 21
larestan.q 5 0 0 5
lorestan.q 57 2 3 62
maragheh.q 8 0 0 8
mazandaran.q 9 1 0 10
oromiyeh.q 19 0 4 24
semnan.q 22 0 0 22
shahidbeheshti.q 67 2 6 75
shahrod.q 32 7 2 41
torbatjam.q 6 2 0 8
zabol.q 14 1 3 18
abadeh.q 10 0 0 10
anstitopastor.q 1 0 1 2
artesh.q 1 0 0 1
bam.q 2 1 0 3
bandarabas.q 40 7 8 55
birjand.q 4 0 0 4
hamedan.q 27 2 3 32
iranshahr.q 2 0 0 2
jiroft.q 12 2 0 14
kashan.q 38 2 4 44
neyshabor.q 19 2 2 23
qom.q 20 2 0 22
shoshtar.q 0 0 0 0
tabriz.q 36 3 11 50
varastegan.q 1 0 0 1
zanjan.q 25 1 6 32
behzisti.q 6 1 2 9
bojnord.q 6 2 2 10
esfahan.q 33 1 4 38
esferayen.q 18 4 1 23
golestan.q 12 2 1 15
gonabad.q 15 1 1 17
iran.q 25 1 1 27
jahrom.q 12 2 0 14
kermanshah.q 63 1 3 67
qazvin.q 9 4 5 18
rafsanjan.q 28 0 0 28
saveh.q 6 0 1 7
setad.q 4 1 0 5
shahed.q 9 0 0 9
shahrekord.q 28 9 2 39
tehran.q 54 1 4 59
torbatheydariye.q 17 4 0 21
yasoj.q 20 2 0 22
yazd.q 79 7 0 86
abadan.q 9 0 1 10
ahvaz.q 30 3 5 38
alborz.q 9 2 0 11
arak.q 10 1 1 12
ardebil.q 180 7 5 192
babol.q 36 2 0 38
baghiyatallah.q 2 0 0 2
behbahan.q 3 0 0 3
boshehr.q 90 34 3 127
dezfol.q 8 0 1 9
enteghalkhon.q 0 0 0 0
gerash.q 2 0 1 3
gilan.q 9 0 0 9
kerman.q 29 1 4 34
mashhad.q 51 6 4 61
sabzevar.q 35 6 1 42
shiraz.q 188 14 10 212
zahedan.q 32 1 1 34

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540