صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش پژوهشی به تفکیک دانشگاه 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه مقاله نویسی طرح پژوهشی ترجمه و تالیف کتاب جمع کل
ahvaz.q 13 3 3 19
ardebil.q 81 4 2 87
artesh.q 1 0 0 1
behbahan.q 1 0 0 1
gilan.q 7 0 0 7
golestan.q 5 0 1 6
gonabad.q 12 0 1 13
ilam.q 14 3 0 17
saveh.q 5 0 1 6
shahed.q 5 0 0 5
shoshtar.q 0 0 0 0
torbatjam.q 4 2 0 6
abadeh.q 8 0 0 8
alborz.q 5 2 0 7
babol.q 7 1 0 8
bandarabas.q 11 1 0 12
birjand.q 3 0 0 3
boshehr.q 54 2 1 57
dezfol.q 5 0 0 5
esferayen.q 16 4 1 21
iran.q 11 1 0 12
jiroft.q 10 2 0 12
larestan.q 5 0 0 5
neyshabor.q 14 2 1 17
oromiyeh.q 16 0 2 19
rafsanjan.q 6 0 0 6
shahidbeheshti.q 23 1 6 30
shahrekord.q 19 3 2 24
tehran.q 29 1 2 32
torbatheydariye.q 6 5 0 11
yasoj.q 4 1 0 5
zabol.q 10 1 2 13
abadan.q 3 0 1 4
anstitopastor.q 1 0 0 1
arak.q 9 0 1 10
baghiyatallah.q 1 0 0 1
gerash.q 1 0 1 2
hamedan.q 12 2 3 17
iranshahr.q 1 0 0 1
kerman.q 16 1 1 18
lorestan.q 28 2 2 32
maragheh.q 1 0 0 1
qazvin.q 9 4 5 18
sabzevar.q 17 5 1 23
shahrod.q 16 7 2 25
shiraz.q 94 6 3 103
tabriz.q 21 2 7 30
varastegan.q 0 0 0 0
zahedan.q 22 1 1 24
bam.q 1 1 0 2
behzisti.q 5 1 1 7
bojnord.q 5 2 1 8
esfahan.q 24 1 3 28
fasa.q 19 3 0 22
jahrom.q 7 2 0 9
kashan.q 3 0 1 4
kermanshah.q 60 1 3 64
kordestan.q 18 0 4 22
mashhad.q 23 4 2 29
mazandaran.q 5 1 0 6
qom.q 15 1 0 16
semnan.q 8 0 0 8
setad.q 3 0 0 3
yazd.q 57 6 1 64
zanjan.q 15 1 5 21

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540