صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش فناوری به تفکیک دانشگاه 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه تولید نرم افزار و اپلیکیشن کانال شبکه های مجازی جمع کل
gilan.q 0 1 1
zahedan.q 2 0 2
mazandaran.q 0 1 1
shahrod.q 0 11 11
tehran.q 5 10 15
yasoj.q 1 3 4
torbatheydariye.q 5 2 7
zabol.q 2 4 6
oromiyeh.q 4 4 9
shiraz.q 20 36 56
saveh.q 0 0 0
enteghalkhon.q 0 0 0
qazvin.q 3 5 8
anstitopastor.q 0 0 0
yazd.q 6 13 19
rafsanjan.q 1 2 3
bojnord.q 4 2 6
golestan.q 3 3 6
lorestan.q 3 4 7
zanjan.q 2 6 8
kashan.q 2 8 10
shoshtar.q 0 0 0
setad.q 0 1 1
kerman.q 1 13 14
jiroft.q 0 1 1
kordestan.q 3 8 11
shahidbeheshti.q 5 7 12
larestan.q 0 0 0
baghiyatallah.q 0 0 0
bam.q 5 3 8
tabriz.q 5 5 10
behzisti.q 1 0 1
esfahan.q 2 10 12
maragheh.q 0 1 1
ahvaz.q 3 7 10
jahrom.q 1 2 3
alborz.q 1 1 2
semnan.q 0 2 2
boshehr.q 11 20 31
kermanshah.q 5 4 9
shahed.q 0 1 1
torbatjam.q 0 2 2
varastegan.q 0 0 0
artesh.q 1 1 2
iran.q 1 5 6
gerash.q 0 2 2
hamedan.q 1 3 4
neyshabor.q 4 4 8
bandarabas.q 9 26 35
ardebil.q 9 29 38
dezfol.q 1 2 3
shahrekord.q 6 4 10
fasa.q 4 11 15
sabzevar.q 1 16 17
qom.q 0 4 4
ilam.q 1 7 8
mashhad.q 7 21 28
esferayen.q 3 2 5
abadan.q 0 1 1
babol.q 3 5 8
birjand.q 0 3 3
arak.q 1 4 5
abadeh.q 0 0 0
iranshahr.q 0 0 0
aryanic 0 0 0
gonabad.q 4 20 24
behbahan.q 2 0 2

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540