صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش ادبی به تفکیک دانشگاه 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر را وارد کنید:
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه شعر داستان نویسی نمایشنامه نویسی فیلمنامه نویسی جمع کل
abadeh.q 0 2 0 0 2
bandarabas.q 10 17 0 0 28
dezfol.q 2 2 0 0 4
gonabad.q 7 10 1 0 18
lorestan.q 13 7 1 0 22
rafsanjan.q 0 0 0 0 0
semnan.q 8 6 0 0 14
shoshtar.q 0 0 0 0 0
torbatheydariye.q 7 2 0 0 9
torbatjam.q 5 1 0 0 6
zanjan.q 1 4 1 0 6
ahvaz.q 0 0 0 0 0
behbahan.q 2 5 0 0 7
esfahan.q 8 5 2 1 16
esferayen.q 1 0 1 0 2
hamedan.q 5 2 0 0 7
iranshahr.q 0 0 0 0 0
jahrom.q 3 5 0 0 8
kerman.q 18 25 2 0 47
maragheh.q 5 1 0 0 6
mazandaran.q 1 0 1 0 2
shahidbeheshti.q 7 7 0 0 14
shahrod.q 3 4 0 0 7
shiraz.q 38 30 1 0 70
tehran.q 7 4 0 0 11
yazd.q 12 10 0 1 23
anstitopastor.q 0 0 0 0 0
arak.q 13 6 1 0 20
ardebil.q 20 14 0 0 38
babol.q 15 27 3 0 50
baghiyatallah.q 0 1 1 0 2
bam.q 1 1 0 0 2
behzisti.q 3 1 0 0 4
birjand.q 12 9 2 0 26
bojnord.q 9 15 1 0 26
enteghalkhon.q 0 0 0 0 0
ilam.q 16 10 2 0 28
iran.q 11 12 1 0 24
jiroft.q 6 0 0 0 7
larestan.q 8 1 0 0 9
mashhad.q 10 16 0 1 27
oromiyeh.q 3 4 0 0 7
qazvin.q 9 8 0 0 18
qom.q 6 21 1 0 30
tabriz.q 26 37 3 0 73
zabol.q 6 3 0 0 9
مهندسی بهداشت حرفه ای 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
abadan.q 5 5 1 0 13
alborz.q 5 0 0 0 5
artesh.q 1 1 0 0 2
boshehr.q 19 29 3 0 53
fasa.q 4 2 1 0 7
gerash.q 0 2 0 0 2
gilan.q 7 4 0 0 11
golestan.q 83 16 2 0 115
kashan.q 3 7 0 0 12
kermanshah.q 12 16 2 1 32
kordestan.q 4 11 0 0 15
neyshabor.q 2 8 1 0 11
sabzevar.q 42 35 5 0 86
saveh.q 6 1 0 0 7
setad.q 0 0 0 0 0
shahed.q 1 0 0 0 1
shahrekord.q 5 0 0 0 5
yasoj.q 5 1 0 0 6
zahedan.q 3 2 0 0 5

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540