صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش نشریات به تفکیک دانشگاه 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه تیتر خبر مصاحبه گزارش مقاله طرح جلد صفحه آرایی نشریات برتر جمع کل
abadeh.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
babol.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bojnord.q 1 0 0 0 2 1 0 0 4
dezfol.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gilan.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
golestan.q 0 0 0 0 0 0 1 0 1
iran.q 0 0 0 0 0 1 0 0 1
iranshahr.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kashan.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lorestan.q 0 0 0 0 0 0 0 1 1
mazandaran.q 0 0 0 0 2 0 0 0 2
shahed.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tabriz.q 0 1 0 2 2 0 1 2 8
tehran.q 1 0 0 0 0 0 1 1 3
ahvaz.q 0 0 1 0 0 0 1 0 2
arak.q 0 0 0 0 1 0 0 1 2
artesh.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
esferayen.q 0 0 0 0 0 1 0 3 4
hamedan.q 0 0 1 0 0 1 0 2 4
ilam.q 0 0 0 0 1 1 0 3 5
kerman.q 0 0 0 0 1 0 0 1 2
qazvin.q 0 0 0 0 0 0 0 2 2
qom.q 0 0 0 0 2 0 0 0 2
setad.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shahrod.q 0 0 0 0 1 0 0 0 1
torbatjam.q 0 0 1 0 0 0 1 0 2
varastegan.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabol.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
anstitopastor.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bam.q 0 1 0 0 0 1 0 0 2
boshehr.q 0 0 0 0 0 0 0 5 5
gerash.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jiroft.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kordestan.q 0 0 2 0 2 0 0 0 4
larestan.q 0 0 0 0 1 0 0 0 1
sabzevar.q 0 0 1 0 0 1 0 3 5
saveh.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semnan.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shahrekord.q 0 0 0 0 1 1 1 1 4
shiraz.q 0 0 2 2 8 3 4 8 27
torbatheydariye.q 0 0 0 0 0 0 1 1 2
yasoj.q 0 0 0 0 0 0 1 0 1
yazd.q 0 0 2 0 3 0 0 1 6
abadan.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alborz.q 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ardebil.q 0 0 0 0 1 2 1 3 7
baghiyatallah.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bandarabas.q 1 0 2 1 1 2 0 3 10
behbahan.q 0 0 0 0 1 0 0 0 1
behzisti.q 0 0 0 0 2 0 0 0 2
birjand.q 0 0 0 0 0 0 0 1 1
esfahan.q 1 2 0 0 10 0 0 5 18
fasa.q 1 0 0 0 0 0 0 2 3
gonabad.q 0 0 0 0 0 1 0 1 2
jahrom.q 0 0 0 0 2 0 0 0 2
kermanshah.q 0 1 1 0 3 0 2 3 10
maragheh.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mashhad.q 0 0 1 0 1 0 1 3 6
neyshabor.q 0 0 0 0 0 0 0 7 7
oromiyeh.q 0 0 0 0 1 0 1 0 3
rafsanjan.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shahidbeheshti.q 0 0 1 1 1 0 0 1 4
shoshtar.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zahedan.q 0 0 0 0 1 0 0 0 1
zanjan.q 0 0 0 0 3 1 1 6 11

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540