صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان به تفکیک دانشگاه و بخش های جشنواره 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه آوایی معارف قرآنی و سیره معصومین(ع) کتابخوانی پژوهشی فناوری هنری ادبی نشریات
abadan.q 37 147 8 10 1 42 11 4
baghiyatallah.q 27 24 1 2 0 5 1 1
behbahan.q 21 63 1 3 2 4 3 1
enteghalkhon.q 1 0 0 0 0 0 0 0
gerash.q 30 111 5 3 2 11 1 0
iran.q 93 158 26 27 6 25 13 3
iranshahr.q 15 243 1 2 0 0 2 1
kashan.q 103 1537 34 44 10 67 46 11
mashhad.q 431 2378 114 61 28 226 77 10
sabzevar.q 136 874 57 42 17 432 38 7
semnan.q 127 379 12 22 2 46 22 0
shahed.q 55 73 7 9 1 10 9 0
shahrod.q 99 255 71 41 11 94 10 1
torbatheydariye.q 66 159 3 21 7 27 9 2
arak.q 120 325 14 12 5 38 12 2
artesh.q 0 4 3 1 2 2 1 0
babol.q 165 692 25 38 8 142 51 0
bandarabas.q 378 996 111 55 35 169 65 12
behzisti.q 47 230 8 9 1 27 8 3
bojnord.q 97 323 25 10 6 39 20 4
dezfol.q 55 121 11 9 3 40 17 1
esferayen.q 44 132 12 23 5 64 23 4
gilan.q 58 86 9 9 1 20 12 0
gonabad.q 155 330 30 17 24 76 23 3
kermanshah.q 203 955 49 67 9 176 68 11
kordestan.q 295 819 43 21 11 75 24 5
lorestan.q 125 300 34 62 7 46 29 4
maragheh.q 12 56 4 8 1 16 8 0
mazandaran.q 70 118 15 10 1 22 6 2
qazvin.q 187 202 26 18 8 39 19 3
qom.q 162 337 22 22 4 82 28 2
shoshtar.q 3 3 1 0 0 1 0 0
tabriz.q 152 1024 55 50 10 125 74 35
torbatjam.q 31 124 10 8 2 11 12 2
varastegan.q 1 4 1 1 0 0 0 0
zabol.q 120 354 13 18 6 73 22 1
zanjan.q 157 415 44 32 8 91 36 12
anstitopastor.q 2 3 1 2 0 2 1 0
aryanic 1 1 1 0 0 0 0 0
bam.q 54 167 7 3 8 18 16 2
fasa.q 208 470 36 37 15 128 38 7
hamedan.q 173 446 27 32 4 113 45 6
jahrom.q 95 707 11 14 3 44 23 3
neyshabor.q 65 209 17 23 8 75 34 8
oromiyeh.q 78 151 22 24 9 22 13 4
rafsanjan.q 163 474 7 28 3 61 26 2
saveh.q 24 81 5 7 0 22 7 0
shahidbeheshti.q 201 504 126 75 12 156 61 8
shiraz.q 1594 5629 311 212 56 656 228 55
yasoj.q 119 449 25 22 4 56 29 3
zahedan.q 120 353 14 34 2 43 19 2
abadeh.q 20 89 14 10 0 12 7 1
ahvaz.q 333 692 38 38 10 115 48 3
alborz.q 122 334 13 11 2 24 6 2
ardebil.q 400 2902 169 192 38 303 105 12
birjand.q 87 116 10 4 3 13 11 1
boshehr.q 212 780 63 127 31 358 90 13
esfahan.q 236 433 52 38 12 79 33 31
golestan.q 421 2150 6 15 6 800 34 6
ilam.q 73 327 26 19 8 78 31 5
jiroft.q 42 135 2 14 1 25 6 0
kerman.q 216 528 55 34 14 120 54 7
larestan.q 81 342 13 5 0 7 3 1
setad.q 13 13 13 5 1 8 4 0
shahrekord.q 163 455 20 39 10 51 25 6
tehran.q 321 864 87 59 15 98 48 7
yazd.q 309 903 44 86 19 147 47 6

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540