صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان به تفکیک دانشگاه و بخش های جشنواره 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر را وارد کنید:
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه آوایی معارف قرآنی و سیره معصومین(ع) پژوهشی فناوری هنری ادبی
arak.q 129 408 34 11 40 20
baghiyatallah.q 25 19 4 0 2 2
bam.q 22 27 1 0 9 2
behzisti.q 16 33 7 1 4 4
bojnord.q 115 279 26 8 85 26
enteghalkhon.q 2 2 0 0 0 0
esfahan.q 114 163 37 4 23 16
jiroft.q 54 84 4 1 19 7
kashan.q 86 319 25 1 27 12
larestan.q 29 115 6 0 17 9
mashhad.q 139 359 44 7 56 27
qazvin.q 106 124 9 2 26 18
shahidbeheshti.q 51 94 25 2 37 14
shoshtar.q 2 1 0 0 0 0
abadeh.q 17 28 4 0 7 2
ahvaz.q 33 32 4 0 8 0
behbahan.q 28 79 5 3 33 7
dezfol.q 8 18 6 1 2 4
golestan.q 228 1121 31 13 457 115
gonabad.q 101 179 37 11 78 18
hamedan.q 70 72 14 2 9 7
iranshahr.q 3 0 0 0 0 0
kerman.q 186 377 47 11 102 47
neyshabor.q 78 153 15 3 38 11
rafsanjan.q 6 5 1 0 0 0
saveh.q 22 96 4 0 33 7
semnan.q 67 103 8 1 27 14
setad.q 1 4 0 1 1 0
tehran.q 207 83 19 1 16 11
torbatjam.q 27 71 3 1 7 6
yazd.q 206 390 52 4 49 23
zanjan.q 41 71 17 3 12 6
مهندسی بهداشت حرفه ای 0 0 1 0 0 1
babol.q 117 518 38 14 159 50
bandarabas.q 231 872 26 5 87 28
birjand.q 110 182 14 5 55 26
boshehr.q 144 489 51 12 184 53
gerash.q 7 8 1 0 2 2
gilan.q 51 94 9 1 20 11
iran.q 163 312 109 8 87 24
lorestan.q 118 172 38 5 43 22
oromiyeh.q 49 80 12 6 19 7
qom.q 168 213 42 7 77 30
shahed.q 30 20 0 1 5 1
shahrod.q 41 78 13 3 34 7
shiraz.q 397 972 119 21 201 70
tabriz.q 227 560 113 22 331 73
torbatheydariye.q 28 87 16 11 42 9
yasoj.q 19 28 5 2 13 6
zahedan.q 31 215 14 3 18 5
0 1 0 0 0 0
abadan.q 63 216 27 6 71 13
alborz.q 115 286 14 4 16 5
anstitopastor.q 3 3 0 0 0 0
ardebil.q 96 260 49 5 87 38
artesh.q 6 8 5 0 4 2
esferayen.q 16 20 4 0 5 2
fasa.q 56 113 16 1 21 7
ilam.q 62 329 21 6 82 28
jahrom.q 71 226 14 0 14 8
kermanshah.q 111 1612 34 5 150 32
kordestan.q 79 289 16 1 42 15
maragheh.q 18 73 5 3 9 6
mazandaran.q 51 129 18 3 18 2
sabzevar.q 233 1110 44 30 785 86
shahrekord.q 36 81 10 5 9 5
zabol.q 76 262 10 5 68 9

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540