صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان به تفکیک دانشگاه و بخش های جشنواره 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر را وارد کنید:
عضویت
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه آوایی معارف قرآنی و سیره معصومین(ع) پژوهشی فناوری هنری ادبی
abadeh.q 25 43 9 0 10 3
artesh.q 108 220 64 17 106 42
bam.q 70 364 6 7 71 37
behbahan.q 33 94 5 3 38 11
gerash.q 51 119 3 0 61 5
jahrom.q 127 554 22 3 45 27
kashan.q 245 1478 67 8 129 49
kerman.q 356 777 79 19 208 86
kordestan.q 182 1380 32 5 87 33
saveh.q 35 263 8 0 67 11
zanjan.q 187 447 75 10 108 30
abadan.q 134 340 52 11 185 56
ahvaz.q 192 398 44 5 75 27
anstitopastor.q 3 3 0 0 0 0
arak.q 155 475 40 12 66 25
ardebil.q 555 4861 265 31 770 190
baghiyatallah.q 34 25 6 0 3 4
boshehr.q 247 981 84 21 371 112
dezfol.q 108 411 32 22 88 45
enteghalkhon.q 2 1 0 0 0 0
esfahan.q 180 263 70 8 55 39
esferayen.q 68 174 18 4 37 16
golestan.q 347 2734 46 13 703 164
mazandaran.q 138 644 38 4 48 17
setad.q 6 14 6 3 3 3
torbatheydariye.q 53 151 30 14 56 12
yazd.q 643 1425 107 13 155 69
zahedan.q 107 761 24 8 49 19
alborz.q 223 528 21 6 23 9
babol.q 160 750 60 16 194 66
birjand.q 144 234 19 6 80 35
gilan.q 173 414 39 6 113 48
gonabad.q 180 378 52 16 157 42
hamedan.q 170 639 25 4 66 17
ilam.q 101 698 43 10 159 53
iran.q 234 430 148 13 110 44
jiroft.q 119 446 14 6 92 18
larestan.q 37 245 10 2 33 12
lorestan.q 229 330 57 5 76 38
maragheh.q 51 188 10 4 31 23
mashhad.q 457 6305 144 20 288 90
neyshabor.q 125 323 25 3 59 24
qazvin.q 175 205 13 4 48 25
rafsanjan.q 95 274 11 0 51 20
shahrekord.q 195 738 76 21 78 46
shoshtar.q 6 7 0 0 1 1
tabriz.q 316 804 145 27 401 105
tehran.q 374 820 94 12 152 70
varastegan.q 3 4 0 1 3 2
yasoj.q 143 685 29 12 235 49
bandarabas.q 330 1110 41 6 239 58
behzisti.q 66 345 31 5 35 29
bojnord.q 135 344 28 8 91 29
fasa.q 209 448 75 17 151 60
iranshahr.q 13 121 30 0 87 7
kermanshah.q 1154 4931 406 116 582 189
oromiyeh.q 79 183 18 7 38 17
qom.q 266 904 66 12 129 58
sabzevar.q 286 1370 66 34 917 99
semnan.q 136 331 28 6 74 25
shahed.q 30 40 1 1 6 3
shahidbeheshti.q 213 530 133 17 216 94
shahrod.q 124 269 44 10 124 37
shiraz.q 1473 4188 381 55 753 263
torbatjam.q 30 88 3 1 9 6
zabol.q 87 354 13 7 93 10


نشانی و شماره تماس دبیرخانه دائم جشنواره:
تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت | تلفن: 02181455540

---***---
نقل و نشر مطالب با ذکر نام "معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت" بلامانع است.
واحد آمار و فناوری اطلاعات