صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش ادبی به تفکیک دانشگاه 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر را وارد کنید:
عضویت
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه شعر داستان نویسی نمایشنامه نویسی فیلمنامه نویسی جمع کل
babol.q 25 32 3 6 66
birjand.q 16 13 2 4 35
dezfol.q 19 24 0 2 45
ilam.q 30 19 4 0 53
kerman.q 41 39 3 3 86
lorestan.q 21 15 1 1 38
oromiyeh.q 8 9 0 0 17
qazvin.q 13 11 0 1 25
sabzevar.q 49 38 7 5 99
semnan.q 14 11 0 0 25
shahed.q 3 0 0 0 3
varastegan.q 2 0 0 0 2
zabol.q 6 4 0 0 10
zahedan.q 10 8 1 0 19
zanjan.q 14 15 1 0 30
abadeh.q 0 3 0 0 3
artesh.q 20 17 2 3 42
baghiyatallah.q 1 2 1 0 4
fasa.q 31 22 0 7 60
gerash.q 2 3 0 0 5
gilan.q 28 18 1 1 48
hamedan.q 13 4 0 0 17
jahrom.q 13 13 1 0 27
jiroft.q 10 8 0 0 18
kermanshah.q 90 68 18 13 189
larestan.q 9 3 0 0 12
neyshabor.q 10 13 1 0 24
qom.q 22 30 2 4 58
rafsanjan.q 8 10 0 2 20
shoshtar.q 1 0 0 0 1
tehran.q 42 25 0 3 70
anstitopastor.q 0 0 0 0 0
arak.q 18 6 1 0 25
behbahan.q 5 6 0 0 11
bojnord.q 10 16 2 1 29
enteghalkhon.q 0 0 0 0 0
esfahan.q 16 15 3 5 39
golestan.q 123 23 1 17 164
iranshahr.q 2 5 0 0 7
kashan.q 19 22 2 6 49
kordestan.q 13 18 1 1 33
maragheh.q 17 6 0 0 23
mashhad.q 43 43 1 3 90
setad.q 2 1 0 0 3
shahrod.q 19 16 0 2 37
tabriz.q 39 46 4 16 105
yasoj.q 28 18 1 2 49
yazd.q 35 31 0 3 69
abadan.q 29 17 2 8 56
ahvaz.q 12 13 1 1 27
alborz.q 8 1 0 0 9
ardebil.q 112 64 4 10 190
bam.q 15 20 1 1 37
bandarabas.q 20 36 1 1 58
behzisti.q 13 11 2 3 29
boshehr.q 50 50 7 5 112
esferayen.q 9 5 1 1 16
gonabad.q 16 23 3 0 42
iran.q 22 17 4 1 44
mazandaran.q 12 4 1 0 17
saveh.q 9 2 0 0 11
shahidbeheshti.q 40 42 6 6 94
shahrekord.q 27 16 2 1 46
shiraz.q 144 98 13 8 263
torbatheydariye.q 8 4 0 0 12
torbatjam.q 5 1 0 0 6


نشانی و شماره تماس دبیرخانه دائم جشنواره:
تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت | تلفن: 02181455540

---***---
نقل و نشر مطالب با ذکر نام "معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت" بلامانع است.
واحد آمار و فناوری اطلاعات