صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش ادبی به تفکیک دانشگاه 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه شعر داستان نویسی نمایشنامه نویسی فیلمنامه نویسی جمع کل
anstitopastor.q 1 0 0 0 1
baghiyatallah.q 1 0 0 0 1
boshehr.q 61 27 1 3 92
esfahan.q 17 11 3 2 33
esferayen.q 12 10 1 0 23
setad.q 5 0 0 0 5
shahed.q 5 4 0 0 9
shahrekord.q 14 10 1 1 26
tabriz.q 33 31 4 18 86
varastegan.q 0 0 0 0 0
zahedan.q 12 6 3 0 21
abadeh.q 3 4 0 0 7
alborz.q 4 2 0 0 6
arak.q 7 4 0 0 11
ardebil.q 64 37 5 2 108
artesh.q 1 0 0 0 1
bam.q 13 3 0 0 16
gerash.q 1 0 0 0 1
gonabad.q 13 6 2 2 23
hamedan.q 18 22 1 4 45
iranshahr.q 2 0 0 0 2
jiroft.q 3 2 1 0 6
kashan.q 22 17 2 11 52
kordestan.q 13 11 0 0 24
larestan.q 3 0 0 0 3
mazandaran.q 5 2 0 0 7
neyshabor.q 22 10 2 2 36
qazvin.q 9 8 2 0 19
rafsanjan.q 17 10 0 0 27
sabzevar.q 20 15 2 1 38
shahidbeheshti.q 43 37 1 5 86
shahrod.q 8 2 0 0 10
shoshtar.q 0 0 0 0 0
tehran.q 31 13 4 2 50
abadan.q 4 5 0 1 10
babol.q 21 29 1 3 54
behbahan.q 2 1 0 0 3
birjand.q 7 5 0 0 12
dezfol.q 11 3 3 0 17
enteghalkhon.q 0 0 0 0 0
fasa.q 22 13 1 2 38
gilan.q 7 5 0 0 12
iran.q 9 4 0 0 13
kermanshah.q 65 24 3 1 93
torbatheydariye.q 6 4 0 0 10
torbatjam.q 6 6 0 0 12
yasoj.q 24 9 0 0 33
zanjan.q 19 17 0 1 37
ahvaz.q 29 20 1 0 50
bandarabas.q 37 20 4 4 65
behzisti.q 4 4 0 0 8
bojnord.q 9 9 2 0 20
golestan.q 38 11 4 12 65
ilam.q 23 9 0 0 32
jahrom.q 10 11 2 1 24
kerman.q 31 22 0 1 54
lorestan.q 20 8 1 1 30
maragheh.q 7 1 0 0 8
mashhad.q 46 30 1 1 78
oromiyeh.q 9 5 0 0 14
qom.q 14 12 1 1 28
saveh.q 6 3 0 0 9
semnan.q 11 10 0 1 22
shiraz.q 163 73 10 2 248
yazd.q 26 16 2 3 47
zabol.q 13 9 1 0 23

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540