صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش هنری به تفکیک دانشگاه 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر را وارد کنید:
عضویت
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه خوشنویسی معرق و منبت عکاسی تذهیب فیلم کوتاه نقاشی طراحی پوستر نمایش پی‌نما جمع کل
ahvaz.q 15 2 33 1 0 9 10 5 5 75
birjand.q 15 4 37 1 3 4 10 3 1 80
boshehr.q 42 5 187 2 3 81 22 28 2 371
iran.q 24 1 50 0 1 14 16 2 0 110
jahrom.q 14 1 16 0 1 8 3 1 0 45
jiroft.q 12 0 63 1 1 11 4 0 0 92
mazandaran.q 14 1 15 0 2 6 4 6 0 48
qom.q 19 10 51 1 5 24 17 1 1 129
semnan.q 19 3 21 1 1 14 12 3 1 74
shahed.q 3 0 1 0 0 0 2 0 0 6
shoshtar.q 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
tehran.q 31 4 65 3 5 26 15 3 0 152
yazd.q 39 12 41 2 5 33 14 9 0 155
zabol.q 6 2 69 0 1 7 3 5 0 93
abadeh.q 3 1 4 0 0 1 1 0 0 10
alborz.q 6 0 10 1 0 4 0 0 0 23
bandarabas.q 74 2 106 0 0 38 15 4 1 239
behbahan.q 2 1 19 0 0 10 6 0 0 38
bojnord.q 10 3 53 0 3 14 6 2 0 91
dezfol.q 13 2 44 2 0 19 6 2 2 88
esferayen.q 5 7 12 0 2 6 5 0 0 37
fasa.q 34 6 74 1 1 18 10 7 0 151
gilan.q 23 1 42 4 4 22 13 4 0 113
hamedan.q 13 2 30 3 1 14 3 0 0 66
kashan.q 16 2 58 2 4 22 13 12 0 129
lorestan.q 15 3 23 0 5 21 6 3 0 76
saveh.q 7 2 50 1 0 4 1 2 0 67
shahidbeheshti.q 19 5 122 4 6 32 22 6 0 216
shahrekord.q 15 2 32 0 1 18 9 1 7 78
tabriz.q 33 3 265 2 16 50 27 4 3 401
torbatjam.q 1 0 5 0 0 3 0 0 0 9
zahedan.q 11 0 21 0 0 12 5 0 0 49
zanjan.q 15 3 63 1 3 18 4 0 0 108
anstitopastor.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
artesh.q 14 3 41 0 3 18 11 15 1 106
bam.q 17 0 37 0 2 13 1 1 0 71
enteghalkhon.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
esfahan.q 12 8 17 4 4 4 6 0 0 55
gerash.q 3 1 50 0 1 4 1 1 0 61
gonabad.q 18 5 98 1 6 11 8 10 2 157
ilam.q 21 1 103 1 0 20 8 5 1 159
iranshahr.q 25 9 11 6 12 13 11 0 1 87
kerman.q 28 6 83 3 0 59 17 11 0 208
larestan.q 6 0 10 0 1 4 3 9 0 33
maragheh.q 8 0 10 0 1 7 5 0 0 31
mashhad.q 48 4 156 7 6 30 35 1 0 288
qazvin.q 7 3 18 1 0 11 2 6 0 48
sabzevar.q 44 3 781 2 5 44 15 23 7 917
setad.q 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
shahrod.q 10 5 68 1 4 17 11 8 2 124
varastegan.q 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
abadan.q 20 1 79 3 14 30 13 25 2 185
arak.q 8 4 26 0 2 17 7 1 1 66
ardebil.q 83 8 499 6 8 113 39 14 2 770
babol.q 22 1 120 1 6 22 13 9 1 194
baghiyatallah.q 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
behzisti.q 4 1 16 0 0 7 1 6 0 35
golestan.q 21 9 589 0 18 33 13 20 0 703
kermanshah.q 74 44 251 25 39 96 34 16 4 582
kordestan.q 17 1 45 0 1 14 9 0 0 87
neyshabor.q 14 6 20 1 0 12 6 0 0 59
oromiyeh.q 5 2 14 0 1 9 6 1 0 38
rafsanjan.q 7 1 18 0 1 14 8 2 0 51
shiraz.q 90 14 404 6 25 107 66 39 4 753
torbatheydariye.q 12 2 24 0 1 13 3 1 0 56
yasoj.q 5 2 210 2 1 10 4 1 163 235


نشانی و شماره تماس دبیرخانه دائم جشنواره:
تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت | تلفن: 02181455540

---***---
نقل و نشر مطالب با ذکر نام "معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت" بلامانع است.
واحد آمار و فناوری اطلاعات