صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش کتابخوانی به تفکیک دانشگاه  
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه بررسی و نقد کتاب تلخیص کتاب جمع کل
babol.q 14 10 24
kermanshah.q 44 45 89
lorestan.q 12 21 33
golestan.q 4 5 9
yazd.q 10 34 44
torbatheydariye.q 1 2 3
larestan.q 9 4 13
arak.q 3 10 13
mazandaran.q 7 8 15
bandarabas.q 71 39 110
kashan.q 13 21 34
zabol.q 4 9 13
oromiyeh.q 6 16 22
abadan.q 6 2 8
neyshabor.q 2 13 15
tehran.q 25 62 87
behbahan.q 0 1 1
setad.q 4 8 12
birjand.q 3 6 9
ilam.q 13 12 25
ahvaz.q 23 17 40
esfahan.q 18 35 53
iran.q 9 17 26
yasoj.q 22 9 31
ardebil.q 58 111 169
varastegan.q 0 1 1
mashhad.q 55 60 115
gonabad.q 23 8 31
shahrod.q 38 33 71
saveh.q 2 4 6
kordestan.q 24 18 43
dezfol.q 10 1 11
fasa.q 18 18 36
qom.q 7 16 23
rafsanjan.q 3 4 7
shoshtar.q 0 1 1
jiroft.q 2 0 2
bam.q 2 5 7
baghiyatallah.q 1 0 1
maragheh.q 2 2 4
jahrom.q 2 9 11
anstitopastor.q 1 0 1
torbatjam.q 4 6 10
abadeh.q 5 9 14
iranshahr.q 1 0 1
esferayen.q 3 9 12
qazvin.q 11 15 26
gerash.q 2 3 5
alborz.q 5 8 13
boshehr.q 25 38 63
zanjan.q 19 26 45
zahedan.q 6 9 15
shahidbeheshti.q 82 121 203
tabriz.q 24 33 57
sabzevar.q 7 46 53
kerman.q 23 30 53
shahed.q 1 6 7
semnan.q 5 8 13
gilan.q 3 6 9
behzisti.q 1 6 7
hamedan.q 15 12 27
enteghalkhon.q 0 0 0
artesh.q 3 0 3
shahrekord.q 3 17 20
bojnord.q 10 14 24
shiraz.q 106 212 318

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540